Suldal musikkorps

Suldal Musikkorps blei etablert i 1958. Korpset er eit generasjonskorps med rundt 30 medlemmer i alderen 12-65, og har faste øvingar kvar tysdag gjennom heile året.