Suldal kulturskule

Kalender
Sommarferie frå 20. juni – 18. august
Planleggingsdager 21. og 22. august
Felles oppstart for alle elevar på Kulturhuset: onsdag 23. august 18.00
Undervisningsstart for alle mandag 28. august