Tilbod

Me er veldig stolte over kulturskulen vår i Suldal. Me vil gjera alt me kan for at du skal få eit godt tilbod!
Du kan gå på kulturskulen på kulturhuset, eller på skulen der du bur, så lenge det er nok påmeldte. Vaksne kan også gå i kulturskulen.

Musikk
Hjå oss kan du læra å spela på piano, keyboard, trekkspel, gitar, bassgitar, messinginstrument, fiolin, bratsj, cello, hardingfele og slagverk. Me kan også læra deg song. Undervisninga er individuell eller i små grupper.
Alder: hovudsakelig frå 3. klasse. Dersom eleven virker klar og det er plass, er det også mulig å begynne tidligare.
Stad: på heimskulen din eller på Kulturhuset

Samspel: Alle elevar som går på musikk får frå nå av (hausten 2022) også tilbod om å være med i små samspelgrupper gjennom heile skuleåret.

Kulturskuletimen
Er du for ung til å begynne på individuell musikkundervisning? Kulturskulen tilbyr også musikk i SFO-tida på skulen. Påmelding for 1. og 2. klasse.

Suldal kammerorkester (SKO)
Suldal kammerorkester er ei gruppe for alle som spelar strykeinstrument. Øvingane er på onsdagar 16.00 til 17.30. Orkesteret er gratis for elevane i kulturskulen som går på individuell undervisning. Lærarane på strykeinstrument er også med. Orkesterleiing er ved Xenia Berkova.

Korps
Suldal kommune har 6 korps:

Teater
Teater er for deg som har lyst til å spela og leika deg på scena. I timane jobbar me med teater og rolleleik. Du får læra improvisasjon, som betyr å spela utan manus. Du får også læra å gjera musikk, bilete og tekst til spel. I drama bruker me kropp, stemme og ulike hjelpemiddel som dokker, masker og skugge. Me jobbar i grupper.
Alder: Frå og med 2. klasse.
Stad: Kulturhuset

Biletkunst
Blyant eller pensel? Raudt eller grønt? Uansett kva farge du likar, kva form du har sans for: i løpet av eit år med biletkunst får du læra meir om fargar og kva dei kan gjera med det du skapar. Du vil få læra både teikning og måling.
Alder: Frå 1. klasse.
Stad: Kunstsmia på Sand, eller skulen din ved fleire påmelde.