Sand musikkorps

Sand musikkorps består idag av 12 vaksne musikantar og ein dirigent. Me har øving måndagar på Sand skule. Humøret er alltid på topp på øvingane og me likar å spreia glede og god stemning med musikken vår. Nokre av speleoppdraga gjennom året er 17. mai, markering av verdsdagen for psykisk helse og ulike jule-arrangement. Elles tek me på oss oppdrag me har lyst til å vera med på.
Me ønsker oss veldig fleire medlemer! Både vaksne som har spelt før og barn og unge som har lyst å læra å spela.
KORPS ER KJEKT!